Instrukcje dotyczące utylizacji baterii

W związku ze sprzedażą baterii lub dostawą urządzeń zawierających baterie jesteśmy zobowiązani zwrócić Państwa uwagę na:

Jako użytkownik końcowy jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii.

Możesz bezpłatnie zwrócić stare baterie, które posiadamy lub mieliśmy w naszym asortymencie jako nowe baterie do naszego magazynu wysyłkowego (adres wysyłki).

Symbole widoczne na bateriach mają następujące znaczenie:

Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że ​​baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi.

Pb = bateria zawiera ponad 0,004% ołowiu masowo
Cd = bateria zawiera ponad 0,002 procent masy kadmu
Hg = bateria zawiera więcej niż 0,0005 procent masy rtęci.

Proszę zwrócić uwagę na powyższe instrukcje.