Dane firmy

Dane firmy

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG

Ohmstraße 17
96175 Pettstadt, Deutschland

Mail: info@kkt-kolbe.pl

Rejestr handlowy (Handelsregister): Amtsgericht Bamberg, HRA 11967

Spółka reprezentowana jest przez Komplementariusza: KKT Verwaltungs GmbH

osoby uprawnione do reprezentacji: Melanie Guem

Rejestr handlowy (Handelsregister) Komplementariusza: Amtsgericht Bamberg, HRB 8232

Numer(y) Identyfikacji Podatkowej: DE301583646

Numer rejestracji w krajowym rejestrze zużytego sprzętu elektronicznego (Stiftung EAR): WEEE-Reg.-Nr. DE 56771266.

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

Impressum erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.